TEMI.mk

Земјоделство

Благица Сековска - Антропол

Дали Македонија во моментов има аграрна политика?

Најголема забелешка на аграрната политика во Македонија е нејзината неконзистентност и неинтегриран пристап . Во што се состои нејзината неконзистентност? Во немањето одговор на клучните прашања: Дали знаеме во која насока сакаме да го развиваме наши…