TEMI.mk

Охридски договор

Далибор Станковиќ - Нова Македонија

Секоја сличност (не) е случајна!

Далибор Станковиќ По некоја случајност, Моријана Адамс вели дека во екстремни форми одредена група врз основа на својата раса, етничко потекло, религија итн. се обидува да го оправда и докаже своето априорно „право“ на привилегирана положба во општес…

Охридски договор

Давче Насевски - Нова Македонија

Петтиот елемент

ДАВЧЕ НАСЕВСКИ Течат последните денови на август – месецот кога се раѓаат првите спектакуларни залези/заоѓања, особено ако сте покрај вода. Денови кога може да се посведочи на чудесниот спој на четирите елементи (од поделбата на Емпедокле) – земјата,…