TEMI.mk

Капитализмот

Страшо Ангеловски - Нетпрес

Време на пауперизација и плутократија

Два поими го карактеризираат времево што го живееме, два поими кои светот и човештвото, во ова време на неолиберален капитализам, наместо во напредок и развој, го влечат назад, во времето на раниот капитализам, во времето на првобитната акумулација н…