TEMI.mk

Мотивациски

Зоран Крстевски - Вечер прес

ЖИВОТНИ ПАТОКАЗИ, ЗОРАН КРСТЕВСКИ: Надминување на проблемот

Духовно воздигнат, ментално силен, телесно здрав и позитивно фокусиран кон животните предизвици е голем благослов во ова денешно време исполнето со многу непријатности, проблеми и неизвесности. Борбениот дух, цврстиот карактер, волјата и смислата се …