TEMI.mk

Мотивациски

Трифун Костовски - Infomax

Трифун Костовски: Човек

Почитувани читатели, Воден од животното искуство во мојот долг век, дојдов до заклучоци дека да се биде човек е највисоката и вистинска доблест на секое современо општество во цивилизациите кои владееле, владеат и ќе опстојат во иднина. Живееме во вр…

Мотивациски

Trifun Kostovski - ПлусИнфо

Сите пари на светот заедно, не вредат колку што вреди слободата

Воден од животното искуство во мојот долг век, дојдов до заклучоци дека да се биде човек е највисоката и вистинска доблест на секое современо општество во цивилизациите кои владееле, владеат и ќе опстојат во иднина. Живееме во време на транзиција ког…