TEMI.mk

Никола Наумоски - Слободен Печат

Скопје – кратка историја на (пре)именувањето

Последното контроверзно преименување на повеќе скопски улици во 2012 година, за кое скопјани воопшто не беа прашани, наиде на сериозно неодобрување и протест од страна на многу граѓани и градски советници. Скопје е град со многу имиња и уште повеќе о…

Јасминка Павловска - Нова Македонија

Специјалитетите на софиската кујна

Заслепени од желбата за присвојување на целото словенско просветителско и културно наследство, бугарските политичари и политички индоктринираните научници, како аргумент за својата супремација, некритички посегнуваат (и го истакнуваат) дури и по грчк…