TEMI.mk

State administration 

Mirjana Najcevska - Civilmedia

Критериуми и корективи

МИРЈАНА НАЈЧЕВСКА Кога бројот на вработени од одредена етничка заедница во институциите од јавниот сектор очигледно, континуирано и во голема мера не соодветствува на бројот на граѓани од таа етничка заедница, тоа е индикатор за постоење на дискримин…

Годишен одмор

НМ - Нова Македонија

Кога многу е малку

Доста ми е од таква лажна форма на квалитетен живот, во кој квалитетот се мери според правилата на мерливото, а не на доживеаното Луѓето како мене што никогаш не спијат, или спијат многу малку, во согласност со соодносот со тоа колку се активни во бу…