TEMI.mk

Гоце Делчев

Дарко Јаневски - Денешен

ЈАНЕВСКИ: Еј доста ги браните Гоце и илинденците! Па вие од Солунските атентатори направивте глупаци!

Дарко ЈАНЕВСКИ

Заев вели дека Бугарите го чувствувале Гоце Делчев како бугарски револуционер. И тоа било факт. И сега, како на некој како него да му објасниш дека ние не спориме што тие го чувствуваат Гоце како бугарски револуционер, можат да го сме…

Гоце Делчев

Дарко Јаневски - Денешен

ЈАНЕВСКИ: Еј, бандо, доста ги браните Гоце и илинденците! Па вие од Солунските атентатори направивте глупаци!

Дарко ЈАНЕВСКИ

Заев вели дека Бугарите го чувствувале Гоце Делчев како бугарски револуционер. И тоа било факт. И сега, како на некој како него да му објасниш дека ние не спориме што тие го чувствуваат Гоце како бугарски револуционер, можат да го сме…