TEMI.mk

Дневна политика

Јованка Кепеска - Денешен

КОЛУМНА НА КЕПЕСКА: Различно мислиме за националното!

Јованка КЕПЕСКА

Заплашувани најчесто со тезата за крв и тло, прашањата за нацијата, и институционално и лично, се третираат или како недозволиви, или како неважни, или како надминати. При што се јавуваат дури и увредливи изговори за пројавениот одно…

Гоце Делчев

Љупчо Златев - Opserver

Златев: Навистина не го разбирам облекувањево како комити

Навистина не го разбирам облекувањево како комити. Велат, следење на традицијата било. Па Гоце Делчев ако ја следел традицијата, ќе требало да оди во јаничари, затоа што пред појавата на Македонската револуцонерна организација, јаничарството било тра…