TEMI.mk

Јавно Обвинителство

Петар Аневски - ПлусИнфо

Политичарите манипулираат со јавните обвинители, а тие со предметите и со правдата

Со новиот Закон за кривична постапка (ЗКП), кој се применува од 01.12.2013 година , значително се зголемија надлежностите на јавните обвинители ќ, за што е зборувано повеќе пати. Пред да започне да се применува овој закон се правеа анализи за сè што …

Јавно Обвинителство

Петар Аневски - ПлусИнфо

Последниот избор на јавни обвинители е извршен нетранспарентно и незаконски!

Заради зголемување на транспарентноста на Советот на јавните обвинители, постапката за разрешување на членовите на Советот, основите за поднесување барање за дисциплинска постапка на член на Советот, постапката за утврдување на одговорност на член, к…

Јавно Обвинителство

AlfaTV News

Димитриевски за Алфа: Нема никаков основ за кривична пријава, истата првично била отфрлена од ОЈО

Јавно Обвинителство

AlfaTV News

Димитриевски за Алфа: Нема никаков основ за кривична пријава, истата првично била отфрлена од ОЈО