TEMI.mk

Иселување на населението
Иселување на населението

Звонимир Јанкуловски - Нова Македонија

Сонот за живот само не во Македонија

Проф. Звонимир Јанкулоски Да ја напуштите средината што ве задушува од глупост, лаги, празни ветувања, малограѓанство, некултура и клиентелизам и која се храни од политичка омраза и човечка несреќа. Не е тоа амбиентот во кој сакате да ги растете ваши…