TEMI.mk

Социјални проблеми

Ило Трајковски - Независен

Коронизацијата на сексуалноста и иднината на општеството

ИЛО ТРАЈКОВСКИ Пандемијата на многу начини влијае како врз сексуалните потреби така и врз практиките за нивно задоволување. Тоа понатаму се одразува врз брачните, семејните и домаќинските односи и групи Во годината што измина се прашувавме и размислу…

Социјални проблеми

Билјана Арсовска - Frontline

Кога сакаш некој од скршено семејство

пишува: БИЛЈАНА АРСОВСКА Сите познаваме некој чие семејство е дисфункционално. Човек треба да живее во херметички затворен свет за да не познава некој таков. Пред да споделам било што, би сакала да ви укажам дека кога зборувам за ‘скршен дом’, не мис…