TEMI.mk

Загадување на воздухот

Воислав Зафировски - Денешен

КОЛУМНА НА ЗАФИРОВСКИ: Живеење и умирање на рати – типично македонски!

Воислав ЗАФИРОВСКИ

Република Македонија минатите неколку зими рушеше неславни рекорди по аеро загадувањето - Скопје, Тетово, Кавадарци, Битола, Куманово беа градовите кои многу често, не само на европските, туку и на светските листи за аерозагадувањ…