TEMI.mk

Банкарскиот систем

Синиша Наумоски - Фактор

ДА СЕ БИДЕ ДОБАР БАНКАР - предизвик за многу млади

Стручната јавност ќе објави, за 2020 година, дека бројот на вработени лица во македонскиот банкарски систем изнесува 5.735 лица или за 179 лица се намалил во однос на минатата година (од пред пандемијата). Имено, за ваквата статистика на крајот од 20…

Банкарскиот систем

Синиша Наумоски - Фактор

ДЕМОКРАТИЈАТА И СИСТЕМСКАТА КОРУПЦИЈА

Во литературата, ќе го најдам податокот, кој вели, после девизниот пазар и нафтената индустрија, перењето на пари е третиот најголем бизнис во светот. Според ММФ, стапката на перењето на пари се движи од 2 до 5% од глобалниот БДП. Во таа насока, една…

Банкарскиот систем

Игор Петровски - Капитал

Глигор Бишев: Остануваме стабилна, динамична и иновативна банка – со додадена вредност за нашите клиенти

„Шпаркасе Банка Македонија по аквизицијата ќе се одликува со следните карактеристики: тоа ќе биде стабилна и високо – капитализирана банка, динамична и иновативна, во фокусот ќе биде клиентот и ќе се нудат услуги што му носат додадена вредност на кор…

Банкарскиот систем

Синиша Наумоски - Фактор

Дали дејноста на банката треба да се врзува исклучиво за парите

Денес, во вакви услови каде има циклични промени, не постои подрачје во кое инвестирањето капитал не би било врзано за преземање на определен степен на ризик. Има една добра реченица, која вели: „Меѓу моментот кога се врши вложувањето на паричните ср…

Банкарскиот систем

Синиша Наумоски - Фактор

Да бидеме сигурни во банкарскиот систем и да се вакцинираме веднаш!

Ако се анализира подлабоко, несомнено може да се каже дека јавната потрошувачка оствари најголем позитивен придонес кон промените во годината на БДП. Тоа е така, ако знаеме дека буџетската поддршка е драстично зголемена (во оваа и минатата година) на…

Банкарскиот систем

Синиша Наумоски - Фактор

Контролерот и мојот копнеж

Во стручната литература, многу често се сретнува стојалиштето дека контролингот подразбира начин на споредување и воопштување на актуелните резултати со планираните (ACT & PLN). Од ова, може да се разбере дека клучен елемент во извештајот на контроле…

Банкарскиот систем

Синиша Наумоски - Фактор

Влогот на Народната банка во стабилноста на банкарскиот систем и неговата кондиција

На 26 март, 2020 година на самиот почеток на кризата, напишав еден текст, кој беше јавно објавен со наслов: „Анти-корона економска превенција“. Оттука, како главна цел на таквата анализа беше да се укаже на забрзана мобилизација на целиот финансиски …

Банкарскиот систем

Синиша Наумоски - Фактор

Вирусот, банките и копнежот

Неодамна, во разговор со колегите од Хајделберг и Франкфурт, ја отворимве темата за една од највлијателните жени на веков, би рекол за мене, која остава силен траг, како за ЦДУ, така и за Германија. Таа, полека заминува од политиката, иако е во време…

Банкарскиот систем

Перо Наумовски - Civilmedia

Народната банка и забраната за исплата на дивиденда на банките

пишува: ПЕРО НАУМОВСКИ Што и се случи на Народната банка? Како гром од ведро небо, во почетокот на трговскиот ден на 26.о2.2021 г. на Македонската берза беше примена ,во најмала рака непријатно изненадувачка , одлуката со која НБ привремено ја забран…