TEMI.mk

Македонски јазик

Аљоша Симјановски - Нова Македонија

Сто години македонска осаменост

Овие скромни редови ги посветувам на епохата од еден век на Конески и ги упатувам до сите чесни македонски родољуби, па со овој мал скромен придонес се придружувам во катадневните напори за растурање на маглите, лажните дилеми, полемики со дузина авт…

Договорот со Бугарија

Панде Колемишевски - Нова Македонија

Глигоров, името и Албанците (Малески и Андов – виа Глигоров)

Професорот Денко Малески и политичарот Стојан Андов во повеќе статии што ги објавуваат на портали или во весници го спомнуваат името на првиот претседател на Република Македонија, Киро Глигоров. Евоцирајќи спомени од времето кога работеле заедно, кон…