TEMI.mk

Животниот стандард

Аљоша Симјановски - Нова Македонија

(Хипер)живот некаде на друго место

И така, – додека скептиците и катастрофичарите очекуваат почеток на тоталитарен надзор и груба повторна експлоатација на економските и човечки ресурси, ентузијастите предвидуваат ризоматско поткопување на структурите на моќта и вистинско демократско …

Банкарскиот систем

Синиша Наумоски - Фактор

ДА СЕ БИДЕ ДОБАР БАНКАР - предизвик за многу млади

Стручната јавност ќе објави, за 2020 година, дека бројот на вработени лица во македонскиот банкарски систем изнесува 5.735 лица или за 179 лица се намалил во однос на минатата година (од пред пандемијата). Имено, за ваквата статистика на крајот од 20…