TEMI.mk

Култура

Атанас Вангелов - Либертас

Прозата на Живко Гроздановски (1)

Секој што има извесен увид во уметничката литература на рускиот класик Фјодор Михајлович Достоевски без некои особени тешкотии би препознал некои упадливи сродности меѓу романот „Записи од подземјето“ (1864) и романот „Последното име на иднината“ (20…

Атанас Вангелов - ПлусИнфо

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА Феноменот Бужаровска

Решив да ја препрочитам книгата „Мојот маж“ на Румена Бужаровски (прво издание 2014, по кое уследија уште пет) откако почна да се врти, по социјалните мрежи, веста дека била поставена на сцената на Југословенско драмско во Белград, дека таа претстава…

Смртта на овчарот

Атанас Вангелов - ПлусИнфо

Никола Димитров: „Фрапиран сум!“

Прочитав еден спонтан, со силни афективни акценти ФБ-пост на г. Никола Димитров, потпретседател во владата на г. Зоран Заев. Г. Димитров соопштува потресни детали од сведоштво на млад лекар. Според описот на г. Димитров од неговиот ФБ-пост тој млад л…

Здравство

Атанас Вангелов - Либертас

Клучен збор во емотивниот излив на Димитров е „јас чувствувам“

Прочитав еден спонтан, со силни афективни акценти ФБ-пост на г. Никола Димитров, потпретседател во владата на г. Зоран Заев. Г. Димитров соопштува потресни детали од сведоштво на млад лекар. Според описот на г. Димитров од неговиот ФБ- пост тој млад …

Атанас Вангелов - Либертас

Откинато од душа

(Мишо Китаноски: „Прстен и парфем.“ – Скопје, „Арс Либрис“ 2020) Во својот предговор кон германското издание од 1928 на мега-романот „Браќа Карамазови“ таткото на модерната психоанализа Зигмунд Фројд зборува за една „безмерна добрина“ за која вели де…

Атанас Вангелов - Либертас

Треба да се напушти овој дом

Првин не беше нужно да имаме нож: лебот завиткан во весник се одвиткуваше сам дрдореше, се смееше, беше нефатливо среќен сам да ни се принесува на уста. Немавме завеси и столови, ѕидовите беа празни и наутро шеташе сосем слободно сонцето по нив, а на…

Дневна политика

Атанас Вангелов - ПлусИнфо

Стравот и срамот од себеси

(Петар Андоновски: „Лето во кое те нема“. Поговор на Оливера Ќорвезироска: „К. како Крит, како квир и како клуч“ – Скопје, „Или-Или“ 2020.) - Advertisement - На едно место, низ устата на раскажувачот-актер, авторот на романот „Лето во кое те нема“ ве…

Дневна политика

Атанас Вангелов - Либертас

СТРАВОТ И СРАМОТ ОД СЕБЕСИ

(Петар Андоновски: „Лето во кое те нема.“ Поговор на Оливера Ќорвезироска: „К. како Крит, како квир и како клуч.“ – Скопје, „Или-Или“ 2020.) На едно место, низ устата на раскажувачот-актер, авторот на романот „Лето во кое те нема“ вели: „нема ништо п…

Атанас Вангелов - Либертас

Роман за гордоста

(Кица Колбе: „Витезот и Византијката.“ – Скопје, „Или-или“ 2020.) Добро познато е дека добрите писатели се најдобри кога зборуваат за луѓе и настани кои добро ги познаваат. Најчесто, тоа се луѓето од нивното непосредното окружување. За таа цел тие ко…

Атанас Вангелов - Слободен Печат

Лирско прегрнување

Книгата „Тревога“ на Иван Додовски (издавач „Слово“, Скопје, 2020) е сигурен доказ дека тој е еден од семејството ретки поети кои, со секое читање, е поинаков и подруг. Има врска по сличност во семејство на поети. Но и по разлика затоа што се – посеб…