TEMI.mk

Сексуално образование

Лина Ќостарова - Окно

Предучилишно сексуално воспитание - оптимално решение за старт на ССО

Прашањето, кога најрано треба да се започне со сеопфатно сексуално образование (ССО) ми беше поставено на една конференција, по презентацијата на резултати за здравјето и добросостојбата на децата од Македонија, кои самите за себе зборуваа доволно (1…