TEMI.mk

Понекогаш Северна

Коле Манев - Денешен

КОЛЕ МАНЕВ: Просјаците од Северна

Коле МАНЕВ

Како граѓанин, имам обичај да ги наблудувам секојдневните  културни, социјални, економски, но посебно, и со големо внимание, ги следам, ме интересираат  актуелните  политички настани.

Во нашава држава политички случувања има од секаков в…

Понекогаш Северна

Стефан Влахов Мицов - Јавно

Колумна на Стефан Влахов-Мицов: Зошто секоја македонска генерација е подеградирана од претходната?

Деградацијата на народите и нивните елити е карактерна за западниот тип цивилизација која ги опфаќа Европа, Северна Америка и локални делови од останатиот свет. Две причини се за тоа и тие се взаемно поврзани. Едната причина е трансформирањето на нар…