TEMI.mk

Преспански договор

Страшо Ангеловски - Нетпрес

Востание, единствен начин да се ослободиш од окупација

За поимот ОКУПАЦИЈА Поимот окупација доаѓа од латинскиот збор occupatio, што значи завземање, освојување. Окупацијата најчесто се остварува со воени средства и тогаш се нарекува воена окупација. Но, дури и таа и таква, окупацијата има правила и е рег…

Договорот со Бугарија