TEMI.mk

Covid19 

Branko Trickovski - Frontline

Робови на неразумот

Пишува: БРАНКО ТРИЧКОВСКИ „За оние кои беа маргинализирани од владеењето на разумот (владеење кое постои барем од времето на Платон) постмодерната критика може да биде ослободувачка. Таа ги открива измамите на сите големи наративи и со тоа нѐ ослобод…